خوش اومديد به ملاقات و خدمت شما را به خاطر صادق

چوب چوب استيل مربع Q345B باعث اطلاعات ميشه

نویسنده مقاله:administrators زمان انتشار:2021/08/10 14:26:41 خواندن:211
1. لوله فلز مربع Q345B به اندازه کافی آزادی و تنگی داخلی و آزادی نقشه‌ی پرده‌ای به نظر مناسب نیست.

 ۲، زیادی از نفت در ماشین یا تراشیدن و شوندن دهان زیادی یا شوندن دهان بیچاره و شوندن دهان بخشی از لوله چوب مربع Q345B است.

 ۳، این ماده‌ای خالی از لوله‌های استلی مربع Q345B است که در یک پالس نیروهای کم و نرم است.لوله چهارچوب 16 mn بی‌نظیر خالی بسیار کوچک دارد.ویژه اصلی از لوله‌های استلی بی‌دقیقیت هوای ماده‌ای خاصی است.

 چهار، موقعیت سخت و دقیق ثابت نیست، باعث می‌شود بخشی از ماده‌های طبیعی مخفی شود، و سطح مخفی دندون‌ها خوب نیست، و به نتیجه غذای نابرابر از ماده‌ها روی پا تغذیه کند.

  پنج تا پارچه غير قابل توجه به مرگ

 استفاده از لوله چوب مربع Q345B برای تغییر اندازه‌ها: ۱. موقعیت چوب، حتی هنگامی که چوب به یک قسمت باعث می‌شود، محیط مشخصه پایین‌تر از

 تحلیل دلایل خشک کردن لوله‌های استلی مربع Q345B و اندازه‌های پیشگیری

  لوله فلز مربع Q345B چه اتفاقی افتاده است:

 ۱، لوله چوب مربع Q345B به اندازه کافی فاصله دارد و به نظر نمی رسد که نقشه های فاصله چوب داخلی بسته و آزادی باشد.

 2، نفت ماشین خیلی زیادی یا فرانسوی شستن دندون و شستن دهن خیلی زیادی، لوله چهارچوب 16 mn یا شستن دندون بیچاره و شوش دهن دهن بخشی از لوله چوب چوب مربع Q345B است.

 3, it is the raw material of Q345B square steel tube blank test that is too soft and low compressive strength in single pulse. The blank size is very small, and the raw material is HID.

 چهار، موقعیت سخت و دقیق ثابت نیست، باعث می‌شود بخشی از ماده‌های طبیعی مخفی شود، و سطح مخفی دندون‌ها خوب نیست، به نتیجه غذای نابرابر از ماده‌ها روی پا است.5 ارتفاع قطع کردن مردن که مناسب نیست.

 Manipulate Q345B square steel tube wrinkle counte

TAGSبرچسب:۴۰ لوله دقیق

اعلامیه حق چاپ:تولید کننده لوله مربع بی سیمارائه شدهچوب چوب استيل مربع Q345B باعث اطلاعات ميشهاز اینترنت می آید و فقط برای نمایش استفاده می شود و صحت ، اعتبار ، به موقع بودن یا کامل بودن چنین اطلاعاتی را تضمین نمی کند. حق چاپ برخی از تصاویر و متن هنوز متعلق به نویسنده اصلی است. اگر حقوق خود را نقض کردید ، لطفا با ما تماس بگیرید و ما در اسرع وقت آن را حذف خواهیم کرد. ما فقط خدمات رایگان مرتبط ،چوب چوب استيل مربع Q345B باعث اطلاعات ميشههمچنین نظرات یا نظرات این وب سایت را نشان نمی دهد و ارزش مرجعی ندارد. متشکرم.